ماده 1148 قانون مدنی

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.