نظریه مشورتی شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13

تاریخ نظریه: 1399/11/13
شماره نظریه: 7/99/1479
شماره پرونده: 99-186/1-1479 ک

استعلام:

1- با عنایت به اینکه بر اساس مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سابقه کیفری صرفاً باعث محرومیت از حقوق اجتماعی می‌گردد در عمل برخی از شرکت‌های خصوصی متقاضی استخدام در شرکت خصوصی را به دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از دادسرا معرفی می‌نمایند حال اگر شخصی دارای سابقه موثر کیفری باشد آیا می‌توان به لحاظ اینکه سابقه موثر کیفری از لحاظ قانون مجازات اسلامی مانع استخدام در شرکت خصوصی نمی‌باشد گواهی فقدان سابق موثر کیفری صادر نمود؟ همچنین است در خصوص مواردی مثل دادن کارت هوشمند به رانندگان تاکسیرانی
2- در مواردی که پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا واصل می‌شود و در مرجع صادر کننده عدم صلاحیت اقدام به تفهیم اتهام و اخذ تامین از متهم می‌شود حال سوال این است که آیا اقدامات مرجع فاقد صلاحیت برای مرجع دارای صلاحیت معتبر می‌باشد؟ مثلاً آیا تفهیم اتهام صورت گرفته معتبر است و نیاز به تفهیم اتهام مجدد نمی‌باشد؟ در خصوص سوال هم در فرض عدم صلاحیت ذاتی و هم در فرض عدم صلاحیت محلی نظر آن اداره محترم را اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 - مطابق ماده 13آیین نامه سجل قضایی مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه ،گواهی عدم سوء پیشینه فقط در صورت فقدان هرگونه سابقه محکومیت موثر کیفری صادر می‌شود؛ بنابراین واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی نمی‌تواند به این علت که داشتن سابقه موثر کیفری مانع استخدام یا اشتغال به کار افراد در بخش خصوصی نیست، اقدام به صدور گواهی عدم سوء پیشینه کند. بدیهی است رعایت مقررات تبصره یک ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 10 آیین نامه سجل قضایی مصوب 1398/7/23 در خصوص پاسخ به استعلام مذکور الزامی است.
2- اولا، برابر مواد 90 و 94 و 117 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدامات و تصمیمات مرجع قضایی تا زمانی که صلاحیت محلی مرجع قضایی دیگر را احراز می کند، دارای اعتبار قانونی است.
ثانیا، ارزش و میزان اعتبار اقدامات تحقیقی به عمل‌آمده از سوی مرجع قضایی فاقد صلاحیت ذاتی به تشخیص مرجع قضایی صالح به رسیدگی است و در صورتی که مرجع قضایی صالح، تجدید اقدامات تحقیقی را ضروری بداند، در این خصوص اقدام می‌کند.

منبع