نشوز مختص زوج یا زوجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/04
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

نشوز مختص زوج یا زوجه

پرسش

آیا نشوز یا ناشزه بودن مختص زوجه است یا شامل زوج هم می‌شود؟

نظر هیئت عالی

نشوز در اصطلاح حقوقی تخلف زوج یا زوجه از انجام تکالیفی است که نسبت به یکدیگر دارند و اختصاص به زوج یا زوجه ندارد.

نظر اکثریت

نشوز کلمه‌ای اعم است و در اصطلاح فقهی نافرمانی زوج را ناشز و در خصوص زوجه ناشزه و در خصوص زوجین شقاق گویند و بصورت کلی هم شامل زوج و هم شامل زوجه می‌شود لذا تحت عناوین مختلف آثار آن مشخص می‌شود و حکم نشوز در محاکم صادر نمی‌شود لیکن صدور گواهی نشوز متصور است از این رو نشوز زوج در قالب‌های مختلفی ظهور و آثار متفاوتی دارد مثال در صورت اثبات نشوز زوج احکامی مانند طلاق و ترک انفاق و غیره صادر می‌شود و در خصوص عدم تمکین زوجه به طور کلی صدور حکم نشوز در حقوق وجود ندارد و استناد به آن متصور است.

نظر اقلیت

اصطلاح نشوز و ناشزه بودن به زوجه اطلاق می‌شود و در خصوص زوج وجود ندارد ولی نتایج آن برای زوج موجود است مانند سوء معاشرت عدم تهیه مسکن و غیره بصورت کلی شاید از نتیجه نشوز بتوان استفاده کرد لیکن در خصوص زوج قابل استفاده نیست مستفاد از نظریه مشورتی 28/69/7 سال 1377 و مواد 1109 و 1130 قانون مدنی

منبع
برچسب‌ها