نظریه مشورتی شماره 7/1402/71 مورخ 1402/03/01

تاریخ نظریه: 1402/03/01
شماره نظریه: 7/1402/71
شماره پرونده: 1402-186-71ک

استعلام:

در خصوص شمشیر، قمه، چاقو و سایر سلاح‌های سردمکشوفه از محکوم علیه به چه نحو باید تعیین تکلیف گردد؛ ضبط به نفع دولت یا معدوم ؟ در صورت ضبط تحویل کدام مرجع گردد؟ برخی از شعب دادگاه ها حکم به معدوم شدن و برخی حکم به ضبط صادر می نمایند و در خصوص اخیر برخی حکم به ضبط به نفع وزارت دفاع یا آماد و پشتیبانی فراجا یا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی صادر می نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اموال و اشیاء مذکور در استعلام (چاقو، قمه و...) که مورد استفاده در ارتکاب جرم قرار گرفته است با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مستوجب ضبط از جانب دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم است؛ زیرا آلات و ادواتی معدوم می‌شوند که «فاقد کاربری مجاز» باشند مانند «مشروبات الکلی»؛ در حالی‌که وسایل مندرج در استعلام را می‌توان در غیر موارد جرم نیز استفاده نمود. در مواردی‌که دادگاه کیفری حکم به ضبط این اشیاء را صادر نماید با عنایت به مواد 1، 32 و 37 قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 باید تحویل این سازمان شود.

منبع