نظریه مشورتی شماره 7/1401/1030 مورخ 1402/05/08

تاریخ نظریه: 1402/05/08
شماره نظریه: 7/1401/1030
شماره پرونده: 1401-115-1030 ح

استعلام:

1- چنانچه اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن تصمیم بگیرند که آپارتمان های محدود ساخته شده از طریق قرعه‌کشی به اعضاء واگذار شود و در عین حال به منظور تقدیر از زحمات هیات مدیره، بدون قرعه‌کشی تعدادی واحد آپارتمانی به آنها واگذار شود، آیا این تصمیم و مواردی مانند فروش املاک تجاری به اعضای هیات مدیره و املاک مسکونی به دیگر اعضا یا واگذاری قطعات مرغوب به اعضای هیات مدیره، خلاف موازین تجاری (اصل تساوی و اصل تعیین دستمزد هیات مدیره توسط مجمع) و نوعی اکل مال به باطل است؟
2- در صورتی که شرکت تعاونی به شرکت سهامی خاص تبدیل شود و یکی از اعضای شرکت تعاونی اولیه دعوایی مرتبط با زمان فعالیت این شرکت مطرح کند؛ مانند اخراج از شرکت تعاونی، آیا با توجه به اینکه در شرکت‌های تعاونی، دعاوی بین شرکت و شریک در داوری قابل طرح است و این امر متفاوت از شرکت‌های سهامی است،آیا دعوای یادشده در صلاحیت دادگستری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- پرسش به نحو مطرح شده مبهم است. مشخص نیست واحدهای آپارتمانی چگونه ساخته شده و فروش آن به اعضای شرکت تعاونی چرا بر اساس قرعه‌کشی به عمل می‌آید و نه بر اساس اولویت‌بندی اعضا با توجه به آورده آن‌ها. بنا به مراتب فوق، استعلام به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخ‌گویی ندارد.
2- در فرض سوال که یکی از اعضای شرکت تعاونی پس از تبدیل شرکت مذکور به شرکت سهامی، دعوایی مرتبط با زمان فعالیت شرکت تعاونی مطرح کرده است، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت مراجع قضایی است؛ زیرا با تبدیل شرکت، شخصیت حقوقی آن تغییر یافته و مشمول مقررات راجع به شرکت‌های تعاونی نخواهد بود.

منبع