اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها