رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1360/8/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

‌موضوع: در مورد عدم تسری احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد

نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می‌شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)