شرط پرداخت نفقه در عقد موقت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/08
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر اهر

موضوع

شرط پرداخت نفقه در عقد موقت

پرسش

در نکاح متعه و موقت اگر شرط شود که زوج باید نفقه را به ‌صورت ماهانه پرداخت کند مطالبه آن چگونه است؟

نظر هیات عالی

نظر اکثریت مورد تایید است؛ زیرا شرط نفقه در عقد دارای منشا قراردادی بوده و متعهدٌ‌لها می‌تواند در صورت استنکاف متعهد از طریق دادخواست حقوقی نفقه خود را مطالبه کند و ماده 1113 قانون مدنی نیز موید این نظر است.

نظر اکثریت

با توجه به این‌که در ماهیت (عقد متعه) نفقه وجود ندارد و شرط کردن نفقه در عقد موقت ماهیت عقد را تغییر نمی‌دهد؛ لذا زوجه نمی‌تواند ادعای نفقه را به‌ صورت کیفری مطرح کند و لذا مجاز است نفقه را از طریق عرض‌ حال حقوقی مطالبه کند.

نظر اقلیت

با توجه به این‌که در ماده 642 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، به ‌صورت مطلق گفته است که هر کسی با استطاعت مالی نفقه زن و افراد واجب‌النفقه را ترک کند مجازات خواهد شد شامل عقد موقت نیز می‌شود.

منبع
برچسب‌ها