ماده 4 تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

در مورد توسعه محدوده شهر در اراضی و املاک خارج از محدوده ‌ای که قبلاً خطوط نیروی برق با استفاده از حق حریم در آن ایجاد شده، وزارت نیرو و شرکت‌ های برق کماکان از حق حریم استفاده می ‌نمایند.