رای شماره 368 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 368

تاریخ دادنامه: 27/4/1396

کلاسه پرونده: 94/684

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمحمدعلی جلیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تاریخ اجراء فوق العاده بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مندرج در بخشنامه شماره 884/280-23/1/1393 وزارت جهاد کشاورزی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تاریخ اجراء فوق العاده بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مندرج در نامه شماره 884/280-23/1/1393 وزارت جهاد کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند معاون مدیرکل امور اداری رفاه و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی طی ابلاغیه شماره 884/280-23/1/1393 مجوز پرداخت فوق العاده بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را صادر و تاریخ اجرای آن را نیز از تاریخ 20/1/1393 دانسته است. هیات وزیران طی مصوبه شماره 2941/ت50071ه--20/1/1393 به دستگاههای اجرایی اجازه داده است تا آن دسته از سازمانها و وابسته به آن که تا تاریخ این ابلاغیه از بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بهره مند نگردیده اند مجاز دانسته و هیچ اشاره ای به تاریخ اجراء ننموده اند. دولت مکلف بود به استناد ماده 119 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری را مدت حداکثر یک سال تنظیم و اجراء نماید و این مورد تحقق نیافت تا تاریخ این ابلاغیه و تاریخ اجراء آن را وزارت متبوع 20/1/1393 دانسته و این مغایر با ماده 119 همین قانون می‌باشد. با اجرای این مصوبه از تاریخ 20/1/1393 عملاً بازنشستگانی مثل بنده حقیر که از تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب (1386) از حقوق قانونی مکتسبه خود محروم مانده اند و اگر دولت در طی یک سال پس از تصویب قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را مصوب می نمود با فرض یک سال تاخیر بازنشستگان آن فاصله زمانی که شاغل بوده اند از مزایای بند 5 ماده 68 برخوردار می‌شوند. در خاتمه از آن ریاست تقاضا دارم به دلیل عدم اجراء ماده 119 قانون مدیریت خدمات کشوری در زمان تعیین شده و تاریخ اجراء بند 5 ماده 68 قانون خدمات کشوری به استناد ابلاغیه وزارت متبوع درخواست رای عادله و ابطال ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی و اجراء آن از تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را خواستارم تا با این رای عادله بازنشستگان جهاد کشاورزی گیلان به حقوق تضییع شده خود برسند از عنایتی که خواهید فرمود کمال تقدیر و تشکر حاصل است. "

متن بخشنامه شماره 884/280-23/1/1393 وزارت جهاد کشاورزی که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

" سازمان جهاد کشاورزی استان

سازمان/ شرکت / موسسه

موضوع: مجوز برقراری فوق العاده شغل مشاغل تخصصی

با سلام و دعای خیر

بدین وسیله تصویر مصوبه شماره 2941/ت50071ه-- 20/1/1393 هیات محترم وزیران در خصوص مجوز پرداخت فوق العاده بند (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. لازم به توضیح است برنامه نرم افزاری مورد عمل در سیستم mis این دفتر، برای مشاغل تا سطح کاردانی (700) امتیاز، برای مشاغل هم سطح کارشناسی (1500) امتیاز و مشاغل کارشناس مسئول و بالاتر (2000) امتیاز خواهد بود.

عزیزان کاربر می‌توانند با مراجعه به فایل foghshglarj نسبت به اجرای برنامه از تاریخ 20/1/1393 اقدام نمایند.- معاون امور اداری "

در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر امور اداری، رفاه و پشتیبانی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 9463/280-5/5/1393 توضیح داده است که:

" احتراماً، در پاسخ به شکایت آقای سیدمحمدعلی جلیلی حسن کیاده موضوع کلاسه پرونده شماره 9309980900026320-16/4/1393 ضمن اعلام این امر که نامبرده از نیروهای سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان بوده که به موجب ماده (2) اساسنامه سازمان جهاد کشاورزی استانها (مصوبه شماره 27119/ت322ه--22/8/1373 هیات وزیران)، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و وفق الف (6) ماده (8) اساسنامه فوق الاشاره نیز استیفای منافع و حقوق سازمان در دادگاه‌ها و مراجع صالح قضایی و قانونی نیز در حیطه اختیارات سازمان می‌باشد و در نتیجه نیز راساً مکلف پاسخگویی نسبت به عملکرد خود می‌باشد علیرغم این در پاسخ به ماهیت دعوی نیز به استحضار می رساند:

اولاً: همان گونه که مستحضرید ابطال دستورالعملها و ضوابط مصوب دستگاهها بالاخص نامه شماره 884/280- 23/1/1393 این وزارت از حیث مخالفت آنان با قوانین حسب صراحت بند (1) ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج از حیطه صلاحیت شعب و صرفاً در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

ثانیاً: قید تاریخ اجرای فوق العاده بند (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری در نامه شماره 884/280-23/1/1393 این وزارت، به جهت تصویب مصوبه مندرج در آن یعنی مصوبه شماره 2941/ت50071ه-، در تاریخ 20/1/1393 می‌باشد چون همان گونه که مستحضرید جهت اجرای مصوبات تاریخ تصویب آنها ملاک عمل می‌باشد لذا تاریخ ابلاغی از سوی این وزارت دقیقاً منطبق با تاریخ مصوبه مزبور بوده و بنابراین هرگونه تغییر در آن نیز از حیطه اختیارات دستگاههای اجرایی خارج و جزء اختیارات هیات وزیران می‌باشد.

ثالثاً: اجرای فوق العاده مزبور موضوع بند (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به سطر دوم آن، تنها منوط به تصویب هیات وزیران گردیده و تصویب آن توسط هیات وزیران محدود به مدت زمان خاصی نگردیده است بنابراین تصویب آن در هر تاریخی جزء اختیارات هیات وزیران بوده و هیات مزبور با توجه به مصالح و مقتضیات اقتصادی جامعه و میزان اعتبارات در هر زمانی می‌تواند آن را تصویب نماید که نهایتاً نیز در تاریخ 20/1/1393، آن را به تصویب رساند.

رابعاً: مهلت مندرج در ماده 119 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد موادی از قانون مزبور که در این خصوص تعیین تکلیف نگردیده است مصداق دارد لذا در مورد این ماده که اجرای آن به صورت علی الاطلاق منوط به «تصویب هیات وزیران بدون قید مهلت تصویب» گردیده است قابل اعمال نمی‌باشد.

خامساً: به دلیل مشکلات مالی و اعتباری که دولت در سنوات اخیر با آن مواجه بوده است فوق العاده مزبور نسبت به هیچ یک از کارکنان از سال 1388 قابل اعمال و پرداخت نبود. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 884/280-23/1/1393 امور اداری وزارت جهاد کشاورزی متضمن ابلاغ مصوبه شماره 2941/ت50071ه--20/1/1393 هیات وزیران از این جهت که مستقلاً واجد قاعده الزام آور نیست در صلاحیت هیات عمومی تشخیص نشد. ضمناً رسیدگی به خواسته صدور حکم بر اجراء مصوبه هیات وزیران از تاریخ اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در شایستگی هیات عمومی قرار ندارد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع