مجازات ارتکاب جرائم جنسی حدی و تعزیری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ارتکاب بزه تفخیذ و رابطه نامشروع، موجب جمع مجازات هاست؛ زیرا بزه دیده در بزه تفخیذ مذکر است ولی در رابطه نامشروع مونث، لذا این دو بزه از یک جنس محسوب نمی شوند.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م. معروف به غ. در مورخ 03/02/91 به فرماندهی انتظامی.... مراجعه و اظهار داشت: در مورخ 02/02/91 حدود ساعت 00/12 فرزندم ه. که حدود 9 سال سن دارد از منزل خارج شد که یک جوانی با خودروی پراید وی را گرفته و داخل صندوق عقب گذاشته و به بیابان برده و تجاوز کرده است. و ه. 9 ساله، دانش آموز در فرماندهی نیروی انتظامی..... اظهار داشت: فرد ناشناسی در تاریخ 29/01/91 در مقابل درب مدرسه... دیده شده که پرسه می زده و در تاریخ 02/02/91 هنگام خارج شدن از خانه برای رفتن به مدرسه در دو کوچه پآیین تر هنگامی که ماشین پارک شده بود و خودش هم پآیین از ماشین بود و هنگام نزدیک شدن من (ه.) فرد ناشناسی گردن و گلوی وی را گرفته و داخل صندوق عقب ماشین پراید گذاشت. با صدای وحشتناکی گفت سروصدا نکن و با سرعت به طرف بیابانی رفت و مرا از صندوق عقب پیاده کرد و گفت که... بعد از اتمام دوباره مرا در صندوق عقب گذاشت و به پشت ورزشگاه.... آورد و گفت بیا پآیین که من بعد از پیاده شدن گفتم که مدرسه را بلد نیستم که دوباره مرا سوار ماشین کرد و به طرف همان جایی که مرا ربوده بود پیاده کرد. البته جلوی ماشین سوار شده بودم که با صورت گریان به مدرسه رفتم و یکی از مادران دانش آموز مرا به دفتر مدرسه برد که بعد از پرس وجو به پدرم اطلاع دادند و به پاسگاه.... رفتم و ماجرا را گفتم و مشخصات رباینده خود را اعلام کرد. آقای الف. فرزند... در مورخ 20/03/91 طی شکایتی اعلام کرد: روز گذشته فرزندم به نام الف.، 11 ساله به همراه دوستش به پارک.... می رفته که یک نفر مرد حدودا 30 ساله با یک دستگاه پراید سفید داخل کوچه... فرزندم را اغفال و سوار خودرو می‌نماید که قصد سرقت طلاجات فرزندم را داشته یا تخلف دیگر که با سروصدا و گریه و زاری فرزندم منصرف شده و پیاده اش کرده که از او شاکی و تقاضای رسیدگی دارم. س: آیا فرزند مورد آزار و اذیت قرارگرفته است؟ ج- فقط صورت بچه به دلیل ایراد ضرب کبود شده است و راننده پراید را نمی شناسم و به بچه ام گفت بیا پارک... را به من نشان بده زن و بچه ام در پارک منتظر من هستند و از این طریق فرزندم را گول زده و سوار ماشین کرده (ص 11 و 18 و 58 ) که این اظهارات را الف. هم تایید نموده است. ق. در مورخ 17/04/91 طی شکایتی اعلام کرد: فرد ناشناس با خودروی پراید دخترم به نام س. 8 ساله را که از طرف.... به طرف منزل می آمد در نزدیک منزل دهان وی را گرفته و به زور سوار خودرو نموده و به طرف..... برده و با ایشان عمل تفخیذ انجام داده است و سپس او را پیاده کرده است و از ناحیه گردن دچار خراشیدگی می‌باشد (ص 25 ). از ک. فرزند... در مورخ 18/04/91 به عنوان مظنون تحقیق شد که وی اظهار داشت: من ماشین و گواهینامه ندارم که این کارها را بکنم (ص 31 ). پزشکی قانونی در مورخ 18/04/91 از س. فرزند... معاینه به عمل آورد و اعلام کرد پرده بکارت... سالم است. در دبر سرخ شدگی در پوست اطراف مقعد مشهود است که می‌تواند در اثر فشار جسم سخت طی یک روز اخیر ایجادشده باشد و دو عدد خراشیدگی و کبودی در سمت راست گردن (در حد حارصه). خراشیدگی در حد حارصه در خلف قفسه سینه در سمت چپ و خراشیدگی (در حد حارصه) سمت راست و چپ کمر و کبودی سرین چپ و خراشیدگی (در حد حارصه) سرین راست مشهود است که ضایعات در اثر اصابت جسم سخت در حدود یک روز اخیر ایجاد شده است و ارش خراش های بند اول جمعا به میزان دو درصد دیه کامل و ارش خراش بند دوم به میزان نیم درصد دیه کامل و ارش خراش های بند سوم جمعا به میزان یک درصد دیه کامل و ارش خراش پنجم به میزان نیم درصد دیه کامل تعیین می‌گردد. از باقی مانده لکه های منی روی... وی آزمایش به عمل آمد و به لحاظ ناچیز بودن آن مولکول مناسب جهت آزمایشات DNA به عمل نیامده است (ص 100 ). و آقای م. فرزند...، 12 ساله، طی شکایتی اعلام کرد: در مورخ 18/04/91 روز یکشنبه حدود ساعت 13 یک سواری پراید سفیدرنگ از من آدرس پرسید آدرس بانک کشاورزی را به وی دادم گفت غریبه هستم و از وی خواست که همراه او بروم و آدرس را به او نشان بدهم و زمانی که سوار ماشین شدم به سمت اتوبان حرکت کرد هر چه به او گفتم که مسیر اشتباه است توجهی نکرد و درنهایت گفت می خواهم که دوستم را سوار کنم و بعد به آنجا برویم سپس به سمت..... حرکت کرد در جلوی..... که یک قنات از آن رد می شد توقف کرد و با فردی صحبت کرد و من شروع به سروصدا کردم و به او گفتم مرا به خانه برگردان مجددا سوار ماشین شد و حرکت کردم و به من گفت این افراد اسلحه دارند و اگر من با آن ها درگیر شدم تو فرار کن و... اقدام به ترساندن من کرد که من از ماشین پیاده نشوم و در بین راه نیز با این بهانه که گوشی من شارژ ندارد گوشی مرا نیز گرفت سپس به سمت.....حرکت کردیم و پس از خروج از.... از جاده خاکی به محل رفتم روبروی پمپ بنزین..... و سپس از ماشین پیاده شد و اطراف خود را نگاه کرد و سپس در پشت ماشین کنار من نشست و از من خواست تا لباس هایم را درآورم زمانی که من امتناع کردم شروع به ضرب و شتم من کرد و فحاشی می کرد و من قبول نمی کردم و بازور نتوانست لباس های مرا دربیاورد و پس از کتک زدن زیاد من درب ماشین را باز کرد گفت فرار کن من نیز از ماشین پیاده شدم و فرار کردم پس از مسافتی به بلوار.... رسیدم در این هنگام مصالح فروشی که دوست و آشنای من بود مرا شناخت و مرا به درب خانه آورد. مشخصات ماشین و راننده آن را گفت (ص 45 و 49 و 48 ). و م. فرزند... نیز طی شکایتی اعلام کرد: از کسی که فرزندم را با اغفال ربوده و به صحراهای اطراف شهر برده و وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و اقدام به تجاوز وی کرده است و بچه ام لطمه شدید روحی دیده شکایت دارم. و در مورخ 05/09/91 در پی دستگیری متهم م. از کودکان که مورد اغفال قرارگرفته به نام ه. به همراه پدرش در پلیس آگاهی حضور یافته و متهم را که بین چند نفر متهم دیگر قرار داشت با حالت ترس و گریه شناسایی نمود و خودروی وی را نیز شناسایی کرد و گفت این خودرو همان خودرویی است که با آن مرا دزدیده است (ص 61 و 62 ). شاکی م.خ. نیز به محض دیدن متهم م. وی را شناخت (ص 63 و 64 ) و م.خ. در مورخ 09/05/91 به محض دیدن گوشی تلفن همراهش که در دست متهم م. کشف گردیده بود گوشی را شناسایی نمود که متعلق به وی می‌باشد (ص 65 ). و الف. نیز با حضور در آگاهی خودرویی که با او وی را ربودند و متهم م. را شناسایی نمود و ب. که با پدرش در آگاهی حضور یافته بلافاصله متهم م. را شناسایی نمود و گفت از وی شکایت دارم و خودروی وی را نیز تا رویت نمود شناخت (ص 68 و 69 ). از متهم م. در خصوص گوشی موبایل کشف شده سوال پرسیده شد و گفت: یک ماه پیش در خیابان کسی را سوار کرد و به..... بردم که ایشان از من ترسید و فرار کرد و گوشی را جا گذاشت. س: آیا شما تاکنون کودک دیگری را سوار کرده اید؟ ج- پسری را سوار کرد تا.... آمدم و تقاطع را دور زدم و به شهر برگشتم و اشتباه کردم. س: شما این دو کودک را به چه قصدی سوار کردید؟ ج- قصد داشتم با آن ها لواط کنم ولی این کار را نکردم. س: آیا فقط در..... این کودکان را سوار کردید؟ ج- یک مورد در.... سوار کردم ولی برگشتم آن را از اول.... پیاده کردم آسیبی به وی نرساندم با پراید سفید بودم و هیچ کس از موضوع این کودکان اطلاع نداشت. س: از چه تاریخی اقدام به سوار نمودن کودکان نمودید؟ ج: حدود یک ماه پیش. س: آیا از.... هم کسی را سوار کردید؟ ج- فقط یک پسر چاق سوار کردم مسافتی رفتم و وسط راه.... پیاده شد و فرار کرد ولی گوشی موبایل خود را جا گذاشت. س: انگیزه شما از این که کودکان را سوار می کردید چه بود؟ ج: قصد لواط داشتم (ص 70 و 71 ) و در ادامه تحقیقات متهم اظهار داشت: شخصی به نام م.خ. را سوار کردم از خیابان.... دور زدم و او در ماشین را باز کرد و فرار کرد و به وی دست نزدم و دختری را از..... سوار کردم و تا.... دور زدم و آن باز دوباره پیاده کردم و پسری به نام ر. را سوار کردم از اول ایستگاه.... و به سمت خیابان....رفتم و تقاطع..... دور زدم و ایشان را در تقاطع خیابان.... پیاده کردم. در پاسخ به اتهام آدم ربایی با وسیله نقلیه نسبت به افراد کمتر از 15 سال و سرقت اموال به قاضی محترم دادسرا اعلام کرد که: اظهارات خودم را قبول دارم و موبایل در ماشین جا مانده بود (ص 73 ). متهم در ادامه تحقیقات اظهار داشت: به غیراز دو پسر و دختری که سوار کردم دختربچه را سوار کردم از وسط خیابان..... فقط به خاطر کمبود اعصاب و روان سوار کردم و من تریاک مصرف می کنم. به خاطر مشکلاتی که در منزل دارم و مشکلاتی که در دوران کودکی برایم پیش آمده و چند نفر اشرار به زور مرا مورد ضرب و شتم قرار داده و به زور با من لواط کردند پدرم و برادرم و مادرم از موضوع اطلاع دارند و الان دقیقا اطلاعاتی از آن ها ندارم و من تاکنون یک پسربچه 14 ساله را از خیابان.... سوار کردم تا وسط خیابان.... رفتم و دور زدم به طرف.... به جز چند سیلی که به وی زدم کاری نکردم یک پسر را در... سوار کردم به طرف خیابان... رفتم و دو تا دختر 12 ساله را از.... سوار کردم و باز برگشتم آن ها را پیاده کردم (ص 78 و 79 و 80 ) و متهم در تحقیقات بعدی در خصوص نحوه چگونگی اغفال کودکان و سوار نمودن آن ها گفت: دختربچه ای را از.... سوار کردم به بهانه آدرس پارک... او را سوار کردم و در مسیر گریه کرد گفت پدرم کارگر است و رفیقش منتظر است قصد لواط داشتم ولی به خاطر گریه وی این که از زندگی پدرش گفت که کارگر است برگشتم و او را پیاده کردم. س: آیا شما این دختربچه را کتک زدید؟ ج: بله دادوفریاد می کرد به او سیلی زدم. س: در خصوص بچه های دیگر توضیح دهید؟ ج- م.خ. را از.... سوار کردم به بهانه پرسیدن آدرس بانک کشاورزی سوار کردم و فلکه....کاری داشتم م. در ماشین بود که کار را انجام دادم و برگشتم در جاده خاکی نگه داشتم و قصد لواط داشتم که گریه و زاری می کرد و چند کشیده به او زدم ولی کاری نکردم و او در را باز کرد و فرار کرد. پسری را در.... سوار کرد و در... دور زدم به صحرا رفتم و چند سیلی به او زدم و لواط با او انجام دادم درست در ذهن ندارم بعدش چه شد به خاطر مشکلاتی که داشتم آن موقعی که لواط کردم تفخیذ انجام دادم خاک توی سرم یک لحظه شیطان مرا گول زد (ص 86 تا 88 ). آقای م.ب. به عنوان شاکی اعلام کرد: من از م. به علت دزدیدن پسرم در تاریخ 22/04/91 ساعت 9 صبح در خیابان... با پراید و بردن وی به خرابه ای قدیمی در شهر.... و زدن پسرک و پیاده کردن وی و هم چنین تجاوز به پسرم شکایت دارم. در ضمن پسرم از آن تاریخ به شدت دچار افسردگی و مشکلات روحی و گوشه نشینی شده است و از رفتن به بیرون از خانه و کلاس قرآن و مسجد... که در آن مسجد مکبر بوده تمام این ها خودداری می کند و بیرون نمی رود و دچار مشکلات روحی شدید شده و صورتش از ترس سیاه شده و شروع به لرزیدن کرده که همه اطرافیان نیز متوجه شدند و در اولین برخورد متهم را شناخت (ص 89 ). و ت. نیز از متهم م. شکایت شده و اعلام کرد: او فرزندم م.خ. را ضرب و شتم نموده و وی را ربوده و گوشی وی را نیز سرقت کرده و قصد تجاوز و لواط با فرزندم را داشته است (ص 90 ). و ع. پدر م.خ. از متهم مذکور شکایت نموده و گفت بعد از ضرب و شتم و ربودن فرزند و سرقت موبایل وی فرزند دچار بیماری روحی و روانی شده است و ترسو شده و شب ها دچار کابوس می‌شود (ص 104 ). ق. نیز شکایتی دال بر ربودن فرزندش و اذیت و آزار جنسی علیه متهم م. اعلام نموده است (ص 105 ). و دادسرا در خصوص اتهام م. فرزند... دایر بر تجاوز به عنف (زنا) با ه. و س. و مستندا به تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری استان اصفهان صادر می‌نماید. هم چنین پیرامون اتهام خانم ز. فرزند... دایر بر تحصیل مال مسروقه (گوشی تلفن همراه) موضوع شکایت ت. (راجع به م.خ.) و ک. فرزند... و سوءاستفاده از نیت وی در استفاده و تحصیل مال نامشروع قرار منع تعقیب صادر می‌شود (ص 113 ). و دادستان... در خصوص اتهام م. دایر بر آدم ربایی با خودرو درحالی که مجنی علیها کمتر از 15 سال سن داشته و سرقت اموال م.خ. و ایراد ضرب وجرح عمدی س. به استناد مواد 621 و 652 و تبصره ماده 614 و 480 و 481 و 482 قانون مجازات اسلامی با صدور کیفرخواست شماره 2280 - 30/09/91 از دادگاه تقاضای مجازات نمود (ص 115 ) که متعاقب آن شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... طی دادنامه شماره --- - 10/04/92 متهم موصوف را به جرم آدم ربایی به 15 سال حبس و هم چنین از باب سرقت به یک صد روز حبس و سی ضربه شلاق و به دیات مقرر محکوم نمود که با تجدیدنظرخواهی م. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر اصفهان مستند به رای وحدت رویه 709 - 01/11/87 هیات عمومی دیوان عالی کشور دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به کلیه اتهامات متهم به شعبه --- دادگاه کیفری استان ارسال نمود. و این دادگاه ضمن رسیدگی با ملاحظه دادنامه شماره --- - 27/12/92 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره --- - 26/01/93 اعلام کرد: در خصوص شکایت 1 - خانم ه. فرزند... از جانب فرزندش الف. 2 - الف. فرزند... از ناحیه فرزندش خانم الف. 3 - ق. فرزند... از ناحیه دخترش خانم س. 4 - م.خ. 5 - ع. 7 - م.ب. از ناحیه فرزندش م. همگی علیه م. و با وکالت آقای... دایر بر ارتکاب تجاوز به عنف و لواط نسبت به الف. و خانم الف. و خانم س. و م.خ. و م.ب. و ایراد ضرب وجرح عمدی نسبت به خانم س. و سرقت گوشی تلفن موبایل آقای م.خ.؛ دادگاه با توجه به شکایت بی شائبه شکات و اظهارات مجنی علیهم و اقاریر متهم مذکور به سوار کردن بعضی از مجنی علیهم در صفحات 78 و 85 و کیفیت اظهارات وی در صفحات 72 و 71 و 73 و... پرونده در جلسه رسیدگی و نظریه پزشکی قانونی و سایر محتویات پرونده جرم وی را در حد لواط تفخیذی و رابطه نامشروع عنفی غیر از زنا و آدم ربایی اطفال و ایراد ضرب وجرح خانم س. محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 621 از قانون مجازات اسلامی سابق و مواد 235 و 236 و 211 و بند الف از ماده 709 ناظر بر ماده 710 و بند ب از ماده 714 و اعمال تبصره ذیل ماده 135 از قانون مجازات اسلامی 1392 متهم موصوف را بابت لواط تفخیذی به تحمل یک صد ضربه شلاق حدی و بابت آدم ربایی به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و بابت ایراد ضرب وجرح عمدی و پرداخت دو درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت دو خراشیدگی حارصه سمت راست گردن و نیم درصد بابت خراشیدگی حارصه خلف قفسه سینه سمت چپ و یک درصد بابت دو خراشیدگی حارصه سمت راست کمر و سمت چپ کمر و نیم درصد بابت خراشیدگی حارصه سرین راست و سه هزارم دیه کامل بابت دو کبودی سمت راست گردن و سرین چپ در حق خانم س. محکوم می‌نماید و اتهام های سرقت و رابطه نامشروع و تجاوز به عنف و لواط ایقابی را با توجه به عدم وجود دلیل کافی و حذف مجازات رابطه نامشروع به لحاظ وقوع آن در کنار مجازات حدی تفخیذ و حاکمیت اصل برائت و اقتضای قاعده درا محرز و مسلم ندانسته و رای بر برائت متهم صادر می‌نماید. رای صادره در مورخ 13/03/93 به... وکیل متهم م. ابلاغ و نامبرده در مورخ 02/04/93 به رای صادره اعتراض نمود و اعلام داشته در مقام دفاع از موکل عرض شده که موکل در نوجوانی خود مورد اذیت و آزار ناجوانمردانه قرارگرفته و با کمال تاسف شاهد جسارت نسبت به یکی از عزیزان خود بوده و ازآن پس روح و روانش بیمار شده و تحت درمان قرار داشته و مواردی را هم که نشان می دهد موکل روان پریشانی داشته و از آن جمله دست پدر را شکسته کسانی را از پله به پآیین پرت نموده و... استدعا گردیده که موکل به کارشناس روان پزشک ارجاع داده شد و تاثیرات مسئولیت وی در قبال اتهامات منتسبه مشخص گردد و این امر موردتوجه دادگاه واقع نشده حال آن که به موجب ماده 193 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هر ادعایی را که متهم در قبال اثبات بی گناهی خود اقامه می کند باید موردتوجه واقع و رسیدگی گردد که پرونده پس از ثبت در دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردید.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که به موجب آن نامبرده در پی شکایت تعدادی از شهروندان..... مبنی بر این که فرزندان کمتر از 15 سال آن ها توسط متهم مذکور مورد تجاوز به عنف و لواط و سرقت و با وسیله نقلیه مورد ربایش قرار گرفته اند مستندا به ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 235 و 236 و 211 و بند الف ماده 709 ناظر بر ماده 710 و بند ب از ماده 714 و اعمال تبصره ذیل ماده 135 از قانون مجازات اسلامی 1392 از بابت لواط تفخیذی وی را به تحمل یک صد ضربه شلاق حدی و از بابت آدم ربایی به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و بابت ایراد ضرب وجرح عمدی به دیات مقرر در دادنامه محکوم می‌شود و در خصوص اتهام های سرقت و تجاوز به عنف و لواط ایقابی تبرئه می‌شود و دادگاه در خصوص اتهام رابطه نامشروع اعلام می‌دارد که حذف مجازات رابطه نامشروع به لحاظ وقوع آن در کنار مجازات حدی و حاکمیت اصل برائت و اقتضای قاعده درا بر برائت متهم صادر می‌گردد، صرف نظر از آن که دادگاه در رای صادره اسامی بعضی از شکات را اشتباها اعلام نموده به طوری که شاکی ردیف 1 را ه. فرزند... از جانب الف. اعلام نموده که حسب محتویات پرونده م. از سوی فرزند صغیر 9 ساله اش ه. اعلام شکایت نموده است و مشخصات شکات ردیف 4 و 6 را نیز به صورت دقیق اعلام ننموده است. اما 1 - با توجه به شکایات م. و ه. و الف. و الف. (ص 11 و 18 و 58 و...) و ق. و س. (ص 25 و 105 ...) و م.خ. و ع. (ص 41 و 48 و 49 و 104 و...) و م. و م.ب. (ص 6 و 89 ) و ت. (ص 91 ) و شناسایی متهم توسط شکات (ص 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 ) و اقاریر صریح متهم به جرائم ارتکابی که مورد حکم قرار گرفته به شرح صفحات 70 و 71 و 78 و 79 و 80 و 86 تا 88 و... که به صراحت به ربایش کودکان 8 تا 12 و عمل تفخیذ با بعضی از پسران ربوده شده و عمل رابطه نامشروع به عنف با بعضی از دختران ربوده شده و ضرب و شتم اذعان دارد و گواهی پزشکی قانونی مندرج در صفحه 36 و 100 پرونده و مفاد دفاعیات وکیل وی در دادگاه و در لایحه تجدیدنظرخواهی به این که موکل خود در نوجوانی مورد اذیت و آزار ناجوانمردانه قرارگرفته و شاهد جسارت نسبت به یکی از عزیزان خود بوده و ازآن پس... و سایر محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن و نظر به این که از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثری به عمل نیامده که سبب نقض رای صادره گردد و ازلحاظ تشریفات دادرسی نیز ایراد قابل ذکری مشاهده نمی گردد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و ابرام می‌شود. 2 - حذف مجازات رابطه نامشروع به لحاظ وقوع آن در کنار مجازات حدی تفخیذ با مفاد تبصره ماده 135 قانون مجازات اسلامی 1392 مغایرت دارد زیرا در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیر حدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا مرتکب فقط به مجازات حد سرقت یا زنا محکوم می‌شود و مجازات تعزیری ساقط می‌گردد و در مانحن فیه اقدام مرتکب روابط نامشروع به عنف با چند طفل دختر محصل مقطع ابتدایی و هم چنین تفخیذ با چند نفر محصل پسر مقطع ابتدایی می‌باشد که مجازات تعیینی حد تفخیذ در رابطه با پسرانی می‌باشد که به عنف با آن ها لواط تفخیذی انجام شده است و جرم حدی مورد حکم از جنس جرم تعزیری معنونه نبوده و خارج از شمول ماده یاد شده می‌باشد که باید برای آن مجازات جداگانه تعیین گردد. و رای صادره از این حیث و فقط در خصوص حذف مجازات روابط نامشروع در خصوص متهم م. نقض و پرونده مستندا به بند 4 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد تا به همین اتهام (روابط نامشروع با اطفال دختر) موضوع شکایت دختران بزه دیده و ولی آن ها به شرح اوراق پرونده و انعکاس آن در گزارش عضو ممیز رسیدگی مجدد به عمل آید.

رئیس شعبه هفتم دیوان عالی کشور - مستشار

انتظاری - طالبی

منبع
برچسب‌ها