ماده 1 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

(اصلاحی 1395/02/26)- اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می ‌شوند:
الف- سابقه تحصیلی: نمرات تعدادی از دروس دوره متوسطه دوم و پیش دانشگاهی است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهائی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می‌شود.
ب - آزمون عمومی: آزمون سراسری از میان دروس عمومی رشته‌ های تحصیلی در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می ‌شود.
پ - آزمون اختصاصی: آزمون سراسری از میان دروس تخصصی رشته‌ های تحصیلی در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می ‌شود.
ت - رشته محل: رشته‌ های تحصیلی که داوطلب براساس محل تحصیل (دانشگاهها و مراکز آموزش عالی) انتخاب می ‌کند و به ادامه تحصیل می‌ پردازد.