نظریه مشورتی شماره 7/1401/482 مورخ 1401/06/06

تاریخ نظریه: 1401/06/06
شماره نظریه: 7/1401/482
شماره پرونده: 1401-3/1-482 ح

استعلام:

حکم خلع ید چندین نفر از اراضی مزروعی صادر شده و این حکم حسب صورت‌جلسه تنظیمی توسط مرجع انتظامی اجرا شده است؛ اما پس از چند سال مشخص شده است که مرجع انتظامی بدون این‌که حکم را به صورت واقعی اجرا کند و اراضی را تحویل محکوم‌له دهد، صرفاً صورت‌جلسه اجرای حکم را تنظیم کرده است و محکوم‌له تقاضای اجرای مجدد حکم را دارد. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا مرجع قضایی می‌تواند مجدد حکم را اجرا کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال احراز این‌که گزارش مرجع انتظامی مبنی بر اجرای حکم خلع ید منطبق با واقع یا خلاف آن می‌باشد، امری موضوعی است که بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بدیهی است چنانچه احراز شود گزارش راجع به اجرای حکم، خلاف واقع بوده است، منعی برای تعقیب عملیات اجرایی تا حصول نتیجه وجود ندارد و در این فرض نیز اجرای مجدد به شرح منعکس‌شده در استعلام منتفی است؛ زیرا مفروض آن است که به ‌رغم درخواست محکوم‌له و شروع عملیات اجرایی، با گزارش خلاف واقع مبنی بر اجرای حکم، این عملیات متوقف شده و اساساً حکم اجرا نشده تا بحث جواز یا عدم جواز اجرای مجدد مطرح باشد.

منبع

عناوین و برچسب‌ها