رای شماره 394 مورخ 1381/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 370/78

شاکی: آقای محمد رستم‌زاده

موضوع: ابطال بخشنامه شماره 139/04/78/1 مورخ 7/5/1378 اداره اعتبارات و تسهیلات بانک سپه

تاریخ رای: یکشنبه 6 بهمن 1381

شماره دادنامه: 394

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه در بخشنامه شماره 139/04/78/1 مورخ 1378/05/07 بانک سپه مرکزی به کلیه بانک‌های سپه کشور برای رفع اثر از چک‌های برگشتی مشتریان ارائه رضایت نامه و محضری دارنده چک لازم دانسته است. این امر مغایر با قانون صدور چک مصوبه 1372 و آیین‌نامه اجرایی می‌باشد، استدعای صدور حکم به ابطال بخشنامه مذکور را دارم.اداره حقوقی بانک سپه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 07/5880 مورخ 1379/05/24 اعلام داشته‌اند، بخشنامه مورد شکایت و بخشنامه متعاقب آن تحت شماره 57/01/78/1 مورخ 1378/08/24 صرفاً پیرو دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب اختیار قانونی آن بانک اصدار یافته و لذا اساساً طرح شکوائیه مذکور به طرفیت این بانک به استناد بند (ب) ماده 20 آیین دادرسی دیوان مورد ایراد است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه بخشنامه شماره 139/04/78/1 مورخ 1378/05/07 بانک سپه متضمن نقل مقررات موضوعه توسط بانک مرکزی می‌باشد و فی‌نفسه حاوی وضع قواعد آمره عام وکلی نیست، بنابراین اعتراض نسبت به بخشنامه بانک سپه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع