اصل 18 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پرچم رسمی ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.

برچسب‌ها