تعریف «تامین کننده» در قانون تجارت الکترونیکی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/15
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

تعریف «تامین کننده» در قانون تجارت الکترونیکی

پرسش

مقصود از «تامین کننده» که در قانون تجارت الکترونیکی برخی از تخلفات وی جرم انگاری شده است چیست؟

نظر هیات عالی

با توجه به صراحت ماده 2 قانون تجارت الکترونیک که تامین کننده به طور جامع تعریف شده است و سایر مواد مختلف قانون مرقوم، چنین استنباط می‌شود که «تامین کننده» باید در موضوعی که خودش را به عنوان «تامین کننده» معرفی کرده، دارای فعالیت حرفه‌ای و صنفی باشد و از شرایط آن، اخذ مجوزهای قانونی و صنفی از مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی تامین کننده «شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.» لذا اولاً شخص باید در یکی از حوزه‌های تجاری، صنفی یا حرفه‌ای (حرفه و فن) فعالیت داشته باشد. ثانیاً از کلمه «اهلیت» برداشت می‌شود که شخص باید در حوزه فعالیت خودش واجد شرایطی باشد. و ثالثاً از عبارت «فعالیت می‌کند» مشخص می‌شود که شخص باید به نحو مستمر فعالیت داشته باشد. از طرفی معادل انگلیسی «تامین کننده» کلمه «supplier» می‌باشد که بر اساس ترجمه تخصصی به شخصی اطلاق می‌شود که در حوزه کاری خودش دارای مرجعیت باشد. لذا با توجه به موارد مذکور به شخصی که برای فروش خودرو شخصی‌اش آگهی اینترنتی منتشر کرده است «تامین کننده» اطلاق نمی‌گردد.
از مواد مختلف قانون تجارات الکترونیک برداشت می‌شود که «تامین کننده» باید حقیقتاً در موضوعی که خودش را به عنوان «تامین کننده» معرفی کرده است دارای فعالیت باشد و شرایط ابتدائی از جمله مجوز از مراجع مربوطه و نماد اعتماد الکترونیکی و... را داشته باشد.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی «تامین کننده» را شخصی معرفی نموده است که بر اساس اهلیت تجاری فعالیت می‌کند و مقصود از اهلیت تجاری، اهلیت استیفاء است، لذا عنوان «تامین کننده» بر هر شخصی که دارای اهلیت استیفاء است و در بستر اینترنت اقدام به فروش کالا می‌کند اطلاق می‌گردد. بنابراین اگر شخصی در یک سایت اینترنتی موبایل شخصی‌اش را به فروش بگذارد، مشمول عنوان «تامین کننده» و مقررات مندرج در قانون تجارات الکترونیکی خواهد بود.

منبع
برچسب‌ها