ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

در راستای اجرای ماده (13) قانون، در زمینه واپایش (کنترل) عیار مصنوعات فلزی گرانبهای عرضه شده در سطح کشور، سازمان مجاز است علاوه بر رویه های نظارتی خود نسبت به نمونه برداری فلزات گرانبها از مراکز عرضه به صورت امانی اقدام نماید.