اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می‌ کند؛ بنابراین چنانچه در خصوص حق الوکاله نماینده حقوقی علیرغم ذکر در عنوان خواسته، دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر در مورد آن مواجه با تکلیفی نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص در خواست شرکت آب و فاضلاب... به طرفیت مرکز قلب و عروق... به خواسته مطالبه مبلغ 917/788/840/3 ریال و هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله نماینده قضایی و خسارات قانونی وارده،... بدین توضیح که،... ((... حسب مستندات و مدارک تقدیمی خوانده دعوی، مبلغ 917/788/840/3 ریال به این شرکت بدهکارمی‌باشد. مبلغ 688/840/000/2 ریال بابت هزینه حق انعشاب آب و مبلغ 938/228/1/840 ریال مصرف آب بها،...)، که علی‌رغم تذکرات عدیده به تکلیف قانونی خویش عمل ننموده است...))، علی‌هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به در خواست انشعاب آب بیمارستان... به شماره پرونده --- با شماره اشتراک 30000/32900 و ممیزی ملک و تعیین قطر انشعاب لازم و هزینه‌های نصب انشعاب و برگ اعلام هزینه ناشی از تغییرات انشعاب مورخ 1386/05/15 که مجموعا با در نظر گرفتن وضعیت قبلی ملک و وضعیت فعلی آن، مبلغ 688/840/000/2 ریال قابل پرداخت تعیین گشته است،... و با توجه به قبض مصرفی فاصله زمانی از 1386/02/20 تا 1386/03/20 به میزان 228/938/840/1 ریال و اطلاعیه‌های قطع انشعاب به جهت عدم پرداخت بدهی از سوی بیمارستان به شرکت آب و فاضلاب تهران،... و نیز با توجه به صورتجلسه رسیدگی مورخ 1386/08/22 و لایحه دفاعیه شماره 1758 مورخ 1386/08/22 خوانده، و اینکه بنا بر مدافعات بیمارستان.....، م.مشمول تعرفه آموزشی بوده و تصریح گشته که مرکز قلب و عروق از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و دارای ردیف بودجه مستقل می‌باشد و به موجب تصویب ‌نامه شماره 5828 مورخ 1371/06/02 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه پنجاه و دومین اجلاس شورای گسترش دانشگاهی علوم پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی و... مشغول به تحصیل بوده و در تخصص‌های مذکور از آن مرکز فارغ ‌التحصیل می‌شوند،... و نظر به مدافعات صورت گرفته از جمله مصوبات شماره 5828 - 1371/06/02 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مصوبه پنجاه و دومین اجلاس شورای گسترش و اشتغال به تحصیل دستیاران تخصصی پزشکی در رشته‌های تخصصی داخلی قلب و عروق و فوق تخصصی داخلی قلب و عروق و فوق تخصصی جراحی قلب و عروق و فوق تخصصی قلب اطفال و فلوشیپ بیهوشی قلب و فلوشیپ اینترنشنال، فلوشیپ الکتروفیزیولژی قلب و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی و دوره‌های، آموزش مربوط به تکنسین‌های پرفیوژن (پمپ قلب)، اطاق عمل با بیهوشی عمل قلب، اسکراپ EECP تنفس، اکوکاردیوگرافی دوره‌های پرستاری بخش‌های ویژه CCU, ICU, و... و نامه شماره 182900 مورخ 1384/07/20 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،... عملا آموزشی بودن مرکز آموزش، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق...، محرز بوده، و با توجه به نامه شماره 1861/174/2 مورخ 1384/04/21 سرپرست هیات حسابرسی دیوان محاسبات کشور مرکز آموزشی و تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق... جزء شمول بندهای ط و ج تبصره 7 قوانین بودجه سال 1381 و 1382 و 1383 (موضوع محاسبه تعرفه‌های آب و برق و گاز مصرفی بر مبنای تعرفه آموزشی) دانسته شده، و اینکه مطابق با قانون بودجه سال‌های 1381 و 1382 و 1383 و... تعرفه‌های آب و برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی و آموزشی و ورزشی دولتی و، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی،... بر مبنای تعرفه آموزشی قابل احتساب و پرداخت دانسته شده‌اند،... که نامه شماره 3486/234/23 معاون توسعه و امور اقتصادی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) خطاب به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دلالت بر تایید و اعمال تعرفه آموزشی بهای برق داشته، و مستندات و دلایل ابرازی موید تثبیت این موقعیت در مرکز قلب شهید رجایی که واجد خصایص و امتیازات خاص و همه جانبه در آموزش و درمان پزشکی نسبت به آحاد افراد جامعه ضمن دولتی بودن و خدمات عام‌ الشمول در ارتقای آموزش و تحقیقات علمی و آموزشی و از نقطه نظر دیگر بهداشت و درمان انسان‌ها است، می‌باشد،... که از این جهت متعاقب تصمیم مورخ 1386/08/22 و اخذ توضیح از خواهان در خصوص آب بهای مصرفی در فاصله زمانی 1386/02/20 تا 1386/03/20 و مانده بدهی پیشین مشترک شماره 3290030000 برمبنای کد تعرفه محاسبه ( 12 )، (مراکز بهداشتی و درمانی دولتی) و کد 11 ، مراکز آموزشی و ورزشی دولتی وغیر دولتی)، و نیز حق انشعاب مورد مطالبه به تفکیک،... مطابق با لایحه شماره 2065 مورخ 1386/07/02 با ذکر مابه‌ التفاوت ظرفیت‌های قدیم و جدید 11640 متر مکعب در ماه و 4/1 بدون ضریب تعدیل شهری برای شهر تهران و این امر که از سال 1385 میزان عرصه و اعیان مبنای محاسبات حق انشعاب قرار نمی‌گیرند و تاثیری در نحوه محاسبه حق انشعاب آب ندارد، هزینه توسعه تاسیسات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری 688/840/000/2 ریال به عنوان حق انشعاب آب اعلام و تعیین گشته و طی لایحه شماره 2324 مورخ 1386/11/03 مدیریت آب و فاضلاب تهران - منطقه یک، به شماره 16176 /ص/ 191 مورخ 1386/11/03 آب بهای از تاریخ 1384/04/18 الی 1386/06/20 بر اساس اعمال تعرفه با کد 11 و 12 به ترتیب طی لیست پیوست مبلغ 71/738/665 ریال و 891/180/591/1 ریال اعلام گشته است،... که با جهات صدرالذکر در لزوم محاسبه آموزشی در تعرفه آب بها، مبلغ 71/738/665 ریال تا تاریخ 1386/06/20 قابل پرداخت بر مبنای کد 11 شناخته می‌شود (،... و با توجه به عدم تسری تعرفه مذکور به حق انشعاب و مسئولیت مشترک در تادیه آن،... دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و 3 و 194 و 197 و 198 و 512 و 503 و 515 و 519 قانون آ.د.م اولا: ادعای خواهان را نسبت به پرداخت حق انشعاب و نیز آب بهای موضوع خواسته با کد 11 (آموزشی) به مبلغ و تا سقف 688/840/000/2 ریال و 71/738/665 ریال ثابت و محمول بر صحت تشخیص و حکم بر محکومیت مدعی‌ علیه به پرداخت مبالغ مذکور به ‌علاوه مبلغ 108/988/373 ریال بابت خسارات و هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و ثانیا نسبت به مازاد خواسته با توجه به جمیع استدلالات و صدرالذکر در خصوص چگونگی احتساب تعرفه آموزشی، تا سقف خواسته و آب بهای اعلامی 891/180/1/591 تا تاریخ 1386/06/20 حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره در هر دو بخش ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- دیو سالار

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت آب و فاضلاب... به طرفیت مرکز قلب و عروق از بند اول دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/07/23 شعبه --- دادگاه عمومی وحقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 688/840/000/2 ریال و 71/738/665 ریال بابت حق انشعاب و نیز آب بهای مصرفی به‌ علاوه پرداخت مبلغ 108/988/373 ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی در حق تجدیدنظرخواه می ‌باشد نظر به اینکه تجدیدنظرخواه که نسبت به بخش اول دادنامه اعتراض دارد در مرحله تجدیدنظرخواسته خود را افزایش داده و طبق ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست و طبق ماده 98 همین قانون افزایش خواسته با شرایطی تا پایان اولین جلسه دادگاه بدوی ممکن است و نیز در خصوص عدم لحوق حکم واقع شدن حق‌ الوکاله نماینده حقوقی نظر به اینکه بر طبق ماده 349 قانون فوق‌ الذکر مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می‌نماید چون در این قسمت دادگاه محترم بدوی نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرده لذا این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با توجه به اینکه به ارکان دادنامه معترض‌ عنه خدشه‌ ای وارد نیست و بر طبق محتویات و مستندات ابرازی و با استدلال به‌ عمل آمده صحیحا اصدار یافته فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون مذکور دادنامه معترض ‌عنه عینا تایید و اعلام می‌گردد این رای قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

صادقی- حسینی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها