ماده 397 قانون آیین دادرسی کیفری

قضات دادگاه کیفری یک می‌توانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)