ماده ۱۳ قانون بیمه بیکاری

زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری (۱۳۶۹/۵/۶) لازم‌الاجراء است.

بعدی ❭