ماده ۱۸۵ قانون دریایی

خسارات مشترک دریائی
‌خسارات مشترک دریائی عبارت است از مخارج فوق‌العاده و خساراتیکه بطور ارادی برای حفظ و سلامت کشتی و مسافر و بار آن بوجود آمده‌است.

بعدی ❭