ماده ۵۳۵ قانون مدنی

اگر عامل زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت‌المثل است.

بعدی ❭