ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده ۴۲۷ قانون تجارت

در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلان می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.

بعدی ❭