ماده ۱۴ قانون وکالت

به موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۳۹ آیین‌نامه قانون مزبور مصوب ۱۳۳۴ منسوخه است.

بعدی ❭