ماده ۲۲۴ قانون تجارت

برات ممکن است به حواله‌کرد شخص دیگر باشد یا به حواله‌کرد خود برات‌دهنده.

بعدی ❭