ماده ۱۳ قانون تجارت

ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
۱ - نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت.
۲ - سرمایه شرکت.
۳ - شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی و مرجع صدور آن.
۴ - تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی آن و هم چنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره‌نویسی باید پرداخت شود.
۵ - نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره‌نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
۶ - هویت و نشانی کامل پذیره‌نویس.
۷ - قید این که پذیره‌نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.

بعدی ❭