ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

این آیین‌نامه که مشتمل بر (۱۴) ماده و (۵) تبصره در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ به تصویب رسید، جایگزین آئین‌نامه‌های سابق و ملحقات آنها می‌شود و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.