ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده ۷۳۶ قانون مدنی

در صحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده مکفول شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول‌له کافی است اگر چه مکفول ‌منکر آن باشد.

بعدی ❭