ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده ۷۳۵ قانون مدنی

کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع میشود.

بعدی ❭