ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری

جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)