ماده ۱۶۳ قانون تجارت

در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

بعدی ❭