ماده ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی

این ماده با توجه به تبصره ۵ ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ ضمنی شده است.

بعدی ❭