ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می‌گردد،مراقبت لازم را به عمل آورند.

بعدی ❭