ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده ۲۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید نمایند.

بعدی ❭