ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد 13 و 14 به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و‌ پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ خواهد رسید.

آیین نامه ها (1 مورد)