ماده ۷۶ آئین‌نامه قانون ثبت املاک

در صورتیکه بتوان از روی حدود املاک مجاور حدود ملکی را تعیین نمود تجدید آگهی و اخذ دو برابر حق‌الثبت مورد نخواهد داشت.

بعدی ❭