ماده ۵۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

اعضاء دارای پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت که از سوی مرکز امور مشاوران ابلاغ می‌شود، می‌باشند.

بعدی ❭