ماده ۱۵۲ قانون دریایی

تخلیه بار غیر مجاز
فرمانده میتواند باری را که بدون اطلاع و اجازه او بکشتی بار شده است در بندر بارگیری تخلیه و یا با اخذ کرایه بماخذ بالاترین نرخی که برای کالای‌مشابه وجود دارد حمل نماید. ‌

بعدی ❭