ماده 586 قانون آیین دادرسی کیفری

با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)