ماده ۵۴ قانون تجارت

پذیره‌نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی‌باشد.

بعدی ❭