‌ماده ۷۳ قانون نظام صنفی کشور

از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و‌ تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و‌ مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.

بعدی ❭