ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده ۲۲ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظرخواهی است.

بعدی ❭