ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی

جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

بعدی ❭