ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری

(اصلاحی 1394/03/24)- دیوان عالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار یا رئیس را بر عهده گیرند.