ماده ۳۹۶ قانون تجارت

تحدید اختیارات قائم‌مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست.

بعدی ❭