ماده ۱۵۹ قانون تجارت

مقررات مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ در شرکت‌های مختلط غیرسهامی نیز لازم‌الرعایه است.

بعدی ❭