ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

نظر رئیس مجلس درخصوص مغایرت مصوبات به رئیس‌جمهور، هیات وزیران، دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط اعلام و جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

بعدی ❭