ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی

شکافتن هریک از پلکهای بالا، موجب یک ششم دیه و شکافتن هریک از پلکهای پایین، موجب یک چهارم دیه است.

بعدی ❭