ماده 658 قانون آیین دادرسی کیفری

قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تامین امنیت داده‌های شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)