‌ماده ۸۰ قانون نظام صنفی کشور

صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.

بعدی ❭